תקנון זה מסדיר את היחסים בין אתר reuma לבין הגולש/ת באתר ומהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין. אנא קרא אותו בקפידה. כל אחד ממשתמשי האתר רשאי לפנות בכל עת להנהלת האתר באמצעות "צור קשר" לשם קבלת הבהרות לתקנון ולתנאי השימוש באתר.


תנאי שימוש ורכישה

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין רעומה זקש בע"מ. 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות באתר.
אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.


הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר

באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים. לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוי סמל של "סל קניות".
לחיצה על ה "הוסף לסל" לאחר סימון הכמות הנדרשת – מכניסה מוצרים ל "סל הקניות" שלכם.
תהליך הרכישה בפועל נעשה עם המעבר לתצוגת סל הקניות ע"י לחיצה על הכותרת של הסל ו/או לחיצה על הסמל של "סל קניות".
אם המוצרים חסרים אצל הספק, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך, או הטלפון או בכתב.
במקרה הזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים.
אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש.
אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.


תהליך ההזמנה

ההזמנה ממומשת עם מעברך ל "המשך לתשלום "- "תשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח" או "Paypal" עליך להזין בטפסים המיועדים לכך את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה,שם חברה, רחוב, מס' הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. , טלפון (אם קיים) וכתובת דואר אלקטרוני.
יהיה עליך לאשר כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים.
במידה שאינם נכונים, אתה מתבקש לתקנם כדי שנוכל לספק את הזמנתך.
לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך.
נא רשום לפניך את מספר ההזמנה (או הדפס את דף אישור ההזמנה).
לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת.
רק לאחר שרעומה זקש בע"מ תוודא כי כרטיס האשראי שלך תקף והמוצר מצוי במלאי, ישלח אליך המוצר/ים הנמצאים בהזמנה.


הזמנה משובשת

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר.
אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected] או בטלפונים המצויינים בעמוד "צור קשר"או ב- 03-7301940 תוך ציון מס' ההזמנה.
אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.


אמצעי התשלום

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
במידה ואין אתה מעוניין לבצע פעולה זו באמצעות האינטרנט תוכל להשלים מסירת פרטים אלה באמצעות הטלפון.
אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.
בנוסף ניתן לשלם באמצעות PAYPAL.


פרטיות

הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים רעומה זקש בע"מ לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אבל אתה מסכים בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתר כי רעומה זקש בע"מ רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.
אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל או לחלופין בטופס "צור קשר".


מועד אספקה

רעומה זקש בע"מ תספק את המוצרים שהזמנת בתוך ארבעה עד עשרה ימי עסקים ממועד הזמנתך. בזמן משבר הקורונה יתכנו עיכובים של עד 30 ימי עסקים באספקה. במהלך החגים ובשל המצב הביטחוני יתכנו עיכובים בזמני האספקה. 
הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.
עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד רעומה זקש בע"מ /או מי מטעמה עקב פגיעות , תקלות ו/או שיבושים כאמור.
(ימי עסקים נחשבים ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג וחג).
יחד עם זאת, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים גם נצליח בכך).
ניתן לקבל אישית את המוצרים בכתובת של רעומה זקש בע"מ, ללא תוספת תשלום.
אם ביקשת שהמוצרים ישוגרו אליך באמצעות שליח, הם יגיעו אליך בתוך ארבעה עד עשרה ימי עסקים.

לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות דואר ישראל או דואר שליחים לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה, אלא אם צוין אחרת.
לפיכך היה ומכל סיבה שהיא שאינה תלויה רעומה זק"ש בע"מ, השליחות לא תוכל להתבצע רעומה זקש בע"מ לא תמצא על אלטרנטיבה לבצע את השליחות למזמין, תודיע על כל רעומה זקש בע"מ למזמין ותבטל את ההזמנה במקרה כזה לא תהיה למזמין כל טענה כנגד רעומה זקש בע"מ.
אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
אם בחרת לרכוש בטופס "הזמנה טלפונית" באתר, זמן האספקה יחושב רק מרגע סיום בירור הפרטים הרלבנטיים על ידי מרכז ההזמנות.
במידה ולא השארת את פרטי כרטיס האשראי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה ו/או כוח הטבע (רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב).

ביטול עיסקה/החזרת פריט

היה והמזמין לא קיבל מכל סיבה שהיא את הבגד, עליו להודיע רעומה בע"מ בכתב לכתובת המאה ואחד 16 רמת גן 52234 תוך 48 שעות מהמועד האחרון לביצוע האספקה או ע"י שליח, בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, לכתובת של רעומה זקש בע"מ המאה ואחד 16 רמת גן 52234.
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח).
אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם רעומה זקש בע"מ ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, תהא רעומה זקש בע"מ רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
לא ניתן להחזיר/להחליף מסכות או מוצרים היגיניים כגון תחתונים.
במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא צלצל למספר הטלפון 03-7301940 ואנו נדאג להחלפתו במוצר תקין.

במקרה של ביטול עסקה מצד המזמין עקב פגם בבגד או עקב אי-אספקת הבגד במועד שנקבע לכך, תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, תבטל את החיוב בשל העסקה, תעביר למזמין עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. כל האמור בתנאים המצטברים הבאים:

  • המזמין הודיע לחברה תוך 24 שעות מיום קבלת הבגד בדבר הפגם בבגד
  • המזמין השיב את הבגד לחברה תוך 14 ימי עסקים מביטול העסקה ו/או מקבלת הבגד לפי המוקדם לכתובת: "רעומה זקש בע"מ
    המאה ואחד 16 רמת גן מיקוד 52234 ישראל ".


במידה ולא הודיע המזמין לחברה על פגם כלשהו בבגד בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודאה כי לא נפל שום פגם בבגד ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או החנות לעניין קיומו של פגם כלשהו בבגד.
החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הבגד ובין אם בתיאור הבגד.
  •  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים בחנות להשתמש בחנות באופן תקין.
  • במקרה של כוח עליון, שביתה, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
  • הבגד לא קיים במלאי ו/או ארעה טעות אחרת בגינה הוצג הבגד למכירה.
  • לא ניתן לבצע שליחות למסירת הבגד.

על המוצרים להגיע רעומה זקש בע"מ כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם.
כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם, בדואר רגיל או ע"י שליח, בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, לכתובת של רעומה זקש בע"מ המאה ואחד 16 רמת גן מיקוד 52234 ישראל .
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח).
אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם רעומה זקש בע"מ ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, תהא רעומה זקש בע"מ רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא צלצל למספר הטלפון המצויין בעמוד "צור קשר" ואנו נדאג להחלפתו במוצר תקין.


אחריות

האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם , חלה על רעומה זקש בע"מ ובהתאם להוראות הטיפול בבגדים שמצורפות אליהם.
רעומה זקש בע"מ לקחה על עצמה את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
תמונות הבגדים המוצגות בחנות הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את רעומה זקש בע"מ. מובהר ומוסכם רעומה זקש בע"מ תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני המזמין תמונות מדויקות ככל האפשר.
רעומה זקש בע"מ אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות בחנות. בנוסף רעומה זקש בע"מ עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ורעומה זקש בע"מ לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא הודע לנו ואנו ונבחן את פנייתך בקפידה.
האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת ורמת השירות בו אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם.

נגישות

אחראי נגישות שירז זק"ש קליר ניתן לפנות בטלפון 03-7301940 שלוחה 106 0528668726 או באימייל [email protected]

דין ושיפוט וזכויות יוצרים

זכויות יוצרים
1.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים בחנות, לרבות רשימת הבגדים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
1.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהחנות, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
1.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת הבגדים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת החנות מראש ובכתב.
1.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת החנות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן)
1.5 .ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות בגדים ושירותים למכירה בחנות, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
1.6 כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.
שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לאחר הקניה ניתן לפנות אל
מרכז ההזמנות של האתר, בשעות פעילותו,
באמצעות הדואר האלקטרוני[email protected] או
בטלפונים המצויינים בעמוד "צור קשר" באתר או ב03-7301940 ,
בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 ל – 16:00.